Efter væksten


Nyhedsbrevet Efter væksten udgives af NOAH Modvækst og er et forum for dansk vækstdebat. Nyhedsbrevet informerer om aktiviteter, møder, studier og bevægelser, som beskæftiger sig med vækstkritikken og alternativerne til vækstsamfundet. Efter væksten udkommer med 3-8 numre om året og kan downloades fra denne side. Tilmeld dig nyhedsbrevet på info@modvaekst.dk og bliv orienteret pr. e-mail, når nye numre udsendes.Efter væksten # 3 - 16. september 2012


Download Efter væksten #3Leder: Visioner efterlyses

Blandt vækstkritikere er der udbredt enighed om årsagerne til systemkrisen. Men når det kommer til visionen – eller visionerne! – for et samfund uden vækst, er forslagene generelt vage og uenigheden større. Dette udgør måske den største svaghed og udfordring for den vækstkritiske bevægelse.En fremtid med eller uden økonomisk vækst?

NOAH Modvækst afholder den 20. september 2012 et inspirations- og oplægsarrangement om vækst og modvækst på Københavns Universitet.Bøger i omstillingens tegn

Tiden kalder på omstilling. Her anmeldes to af årets udgivelser, som netop sætter fokus på mulighederne for omstilling: ”Den store omstilling – fra system-krise til grøn økonomi” af Jørgen Steen Nielsen og ”Omställningens tid – Tillväxstens slut och jakten på en hållbar framtid” af svenske Björn Forsberg. Forfatterne er enige om analysen af årsagerne til den nuværende systemkrise, men giver forskellige bud på vejen til omstilling.Modvækst – Omstilling til fremtiden

Vækst er et plus-ord i de flestes ører, men ikke hos de 14 bidragydere til antologien ”Modvækst – omstilling til fremtiden”, hvori væksttanken angribes fra alle tænkelige sider. Læs Tore Vind Jensens boganmeldelse, som tidligere på året blev bragt i "Magasinet Europa".På spidsen: Det olympiske svineri!

Forurening har med svineproduktion, cementfabrikker og kulkraftværker at gøre, mens underholdning og sport er en ”ren” aktivitet, der hverken stinker, støver eller oser. Sådan tænker mange måske. Men det er helt forkert! Det mener John Holten-Andersen, som på foranledning af sommerens tv-transmitterede sportsbegivenheder har gjort sig tanker om ”sportsmaskinens” forbrug af energi og ressourcer.Download Efter væksten #3Efter væksten # 2 - 28. maj 2012


Download Efter væksten #2Leder: Regeringen på afveje

Med 2020-planen ønsker regeringen at genskabe høj vækst i forbrug og økonomi. Dette skal bl.a. ske gennem øget arbejdstid og højere produktivitet. Men med et ensidigt fokus på at øge arbejdsproduktiviteten undergraves mulighederne for at omstille til en reelt bæredygtig økonomi. I stedet burde højere ressourceproduktivitet stå i centrum.Modvækst i Danske Bank

Kritikken af vækstøkonomien rejses oftest af venstrefløjen eller af folk inden for miljøbevægelsen. Derfor var det i sig selv bemærkelsesværdigt, da Danske Banks magasin Investering i oktober 2011 bragte en hel artikelrække, som satte spørgsmålstegn ved væksten som holdbar strategi.Pensionsmilliarderne kan investeres i en bæredygtig omstilling

Fyringen af DONG Energys administrerende direktør Anders Eldrup trak i foråret store overskrifter i de danske medier. Kort efter fyringen afholdt den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum et længe planlagt møde i København med Anders Eldrup som oplægsholder. Temaet var ”grænser for økonomisk vækst”, og på mødet fortalte Eldrup om at sikre investeringer i en bæredygtig fremtid gennem partnerskaber mellem offentlige virksomheder og private investorer. Sussanne Blegaa fra NOAH Modvækst viderebringer her indtryk fra mødet.Serge Latouche på besøg i Danmark

Den franske modvækst-bevægelses ”grand old man” Serge Latouche gæstede Danmark tidligere på måneden. I den anledning afholdt NOAH Modvækst og OmstillingsCafeen et møde i Det Økologiske Inspirationshus på Frederiksberg, hvor interesserede havde mulighed for at møde Latouche. Det blev til næsten tre timers interessant oplæg og diskussion om grænserne for vækstsamfundet og vejen til modvækst.På spidsen: Staten i et modvækst-perspektiv!

Vækstkritikken kan ikke kun handle om bankerne, det private erhvervsliv og de rige, men må også sætte spørgsmålstegn ved venstrefløjens forkærlighed for en voksende og stadigt mere omfattende stat. Et opgør med væksttyranniet indebærer derved et opgør med ”den store kapital” såvel som ”den store stat”.

Download Efter væksten #2Efter væksten # 1 - 19. marts 2012


Download Efter væksten #1Leder: Efter væksten

Vi er nødt til at påbegynde en omstilling væk fra vækstsamfundet. Ikke fordi det er nemt, men fordi det er nødvendigt! Dette er udgangspunktet for NOAH Modvækst, som byder velkommen til det første nummer af gruppens nyhedsbrev Efter Væksten.100.000 grønne jobs – uden vækst!

Vi befinder os i disse år i en dobbeltkrise af både social og miljømæssig karakter. Nyt oplæg fra Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling (GNBO) giver et bud på, hvordan vi kan slippe ud af krisen og skabe både flere jobs og et bedre miljø – uden økonomisk vækst!Debat om strukturen af fremtidens økonomi

På et møde i januar i år præsenterede Syntese¬tanken ideerne til en grundlæggende reform af økonomien. Mødet var samtidig startskuddet til en række debataktiviteter gennem første halvdel af 2012.Er der penge nok til den grønne omstilling?

Den 29. februar 2012 afholdt Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) et seminar i København med overskriften ”Hvordan fremmes grøn vækst i EU?” Her kunne man høre to meget forskellige bud på mulighederne for at sikre investeringer i en grøn omstilling fra Bo Lidegaard, chefredaktør for Politiken, og Sony Kapoor fra tænketanken Re-define. Sussanne Blegaa fra NOAH Modvækst deltog i seminaret og viderebringer her nogle af indtrykkene fra mødet.Bæredygtig udvikling i balance

Ny rapport fra den internationale udviklingsorganisation Oxfam optegner målene for en global, bæredygtig udvikling og efterlyser en ny økonomisk politik, som gør op med den økonomiske vækst som mål i sig selv.The End of Growth

Den amerikanske journalist Richard Heinberg har gennem mange år været en aktiv stemme i debatten om energi, miljø og økonomi. Han har skrevet flere bøger om menneskets udtømning af klodens begrænsede ressourcer, og i sin seneste bog, The End of Growth, viser han, hvordan den økonomiske krise er tæt forbundet med miljø- og ressourceproblemerne.

Apropos betalingsringen: Det mobile vanvid

De monstrøse motorvejsprojekter vil for eftertiden stå som monumenter over en tid, der havde mistet enhver realitetssans og hvor vanviddet lyste ud af øjnene på folk! Dette spår John Holten-Andersen, medlem af NOAH Modvækst og en gammel hund i miljøbevægelsen, i denne første udgave af Efter vækstens faste klumme ”På spidsen”. Vi lover, at fremtidige numre vil byde på flere spidser fra Johns hånd.

Download Efter væksten #1Forside » Nyhedsbrev

Denne side er udgivet af NOAH Modvækst

Til toppen af siden

Printet fra www.modvaekst.dk udgivet af NOAH Modvækst