Gå til forsiden
Gå til Modvækst.dk

OLE BUSCK

Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet. Har skrevet artiklen "Bæredygtig beskæftigelse".

Jeg er uddannet cand. fil. i dobbelt forstand, idet jeg både er kandidat fra samfundsfag ved Københavns Universitet og skibsbygger fra Helsingør værft. I 14 år var jeg miljøkonsulent i SID (i dag 3F), hvor jeg arbejdede med både arbejdsmiljø og miljø. Efter nogle år i Mellemamerika har jeg de sidste 8 år været ansat ved Aalborg Universitet, hvor jeg anvender alle de erfaringer jeg har gjort i fagbevægelsen og i arbejdet med de globale miljøproblemer.

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN

Miljøaktivist og forhenværende kystfisker. Har skrevet artiklen "Lav søm af dem! En fortælling om dansk fiskeri".

Jeg har været på havet det meste af mit liv, først som skibskok og fra 1975 og frem til 1990 som fisker. Derfra blev jeg miljøaktivist inden for fiskeri og havmiljø, afbrudt af filosofi og andre studier. Jeg var med til at starte og opbygge Landsforeningen Levende Hav i 1995, som jeg også har været formand for de fleste år frem til 2007. En meget spændende periode af mit liv, hvor jeg i et tæt samarbejde med mange gode mennesker fik udviklet og gennemført flere større og mange mindre fiskeri-, havmiljø- og udviklingsprojekter. Mit bidrag til bogen er en sammenfatning af mine erfaringer og overvejelser i forbindelse med dette arbejde.

TOKE HAUNSTRUP CHRISTENSEN

Civilingeniør, ph.d. og forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Er medredaktør på bogen og har skrevet artiklen "Vækst og hverdagsliv".

Miljødebatten har optaget mig gennem det meste af mit liv. Jeg har været aktiv i miljøbevægelsen gennem mange år – først i NOAHs Bæredygtighedsgruppe og sidenhen i NOAH Modvækst. Er desuden aktiv i lokal agenda 21-arbejdet i Kalundborg kommune. I mit professionelle liv beskæftiger jeg mig med studiet af, hvordan hverdagsliv og forbrug påvirker miljø og ressourceforbrug. Min drivkraft er erkendelsen af, at vi står over for at skulle gennemføre en gennemgribende samfundsmæssig omstilling, hvis vi ønsker at skabe et bæredygtigt samfund, som respekterer klodens økologiske grænser og sikrer en retfærdig fordeling af dens ressourcer.

SAFANIA ERIKSEN

Cand.scient.soc, aktiv i NOAHs Landbrugs- og Fødevaregruppe samt i Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. Har skrevet artiklen "Landbrug i misvækst".

Jeg er uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet og har gennem en årrække været aktiv i NOAHs Landbrugs- og Fødevaregruppe samt NOAH Modvækst. Jeg var med til at danne Civilsamfundets Klimaforum i 2008 og var efterfølgende en nøgleperson i organiseringen af det alternative Klimatopmøde, Klimaforum09, som blev afviklet under COP15 i København, december 2009. Jeg er i dag medlem af bestyrelsen for Klimaforum samt aktiv i Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling, GNBO.

MARIA REUMERT GJERDING

Mor til to børn og medlem af NOAH Modvækst. Har sammen med Helle Heckmann skrevet artiklen "Vækst eller opvækst?"

Jeg har været med til at starte NOAH Modvækst og er desuden mor til to børn. Til daglig fungerer jeg som miljøpolitisk medarbejder for Enhedslistens folketingsgruppe. Jeg har en uddannelse i Miljøplanlægning og International Udvikling fra Roskilde Universitet og har tidligere arbejdet som miljørådgiver i en privat virksomhed.

HELLE HECKMANN

Pædagog og forfatter. Har sammen med Maria Reumert Gjerding skrevet artiklen "Vækst eller opvækst?"

Jeg har siden 1987 arbejdet som pædagog og leder i en integreret institution for børn i alderen 1-7 år. Ved siden af mit arbejde har jeg skrevet artikler og bøger om børns udvikling. Bøgerne er blevet oversat til flere sprog, hvorfor jeg også har holdt en række foredrag ved internationale konferencer, bl.a. UNESCO’s børnekonference i Brasilien i 2008.

JOHN HOLTEN-ANDERSEN

Ingeniør, lektor ved DTU og gennem en halv menneskealder aktiv i forskellige grene af miljøbevægelsen. Er medredaktør på bogen og har bidraget med artiklen "Symbolets magt"

Fra min tidlige ungdom i 1960’erne har jeg været forfærdet over, hvordan „udviklingen“ fyldte vort landskab med asfalt og beton og gjorde frodig natur til gold ørken. Jeg tænkte, at det var ingeniørernes værk, hvorfor jeg selv blev ingeniør for at ændre ved tingenes tilstand. Samtidig engagerede jeg mig i miljøbevægelsen, for her mødte jeg mennesker, der brændte for den samme sag. Begge steder bankede vi i 1970’erne og ‘80’erne tilsyneladende åbne døre ind – og alligevel må jeg i dag konstatere, at miljøet aldrig har haft det værre. Det har fået mig til at tænke! Mit bidrag til bogen rummer nogle af mine overvejelser.

KRISTINE CECILIE HOLTEN-ANDERSEN

Arkitekt MAA, udøvende landskabsarkitekt og mangeårig græsrodsaktivist. Er medredaktør på bogen og har bidraget med artiklen "Fremtidens arkitektur er landskab".

Jeg har altid været et barn af naturen. Det var rædslerne fra tv-transmitterede oliekatastrofer, regnskovsfældninger og andre naturødelæggelser, der i sin tid motiverede mig til at blive græsrodsaktivist. Jeg har siddet 5 år i redaktionen på tidsskriftet SALT og var med til at lave Klimaforum09 i København. Gennem mit fag, mit politiske engagement og min lidenskab for natur og friluftsliv er jeg blevet bevidst om den stadigt tilspidsende konflikt mellem vores vækstsamfund og den natur, vi lever i og af. Omvendt ser jeg også et rungende potentiale i arbejdet for at overkomme denne konflikt. I min artikel i bogen skriver jeg om både konflikten og mulige veje ud.

NIELS JOHAN JUHL-NIELSEN

Specialrådgiver, cand.scient.adm. og Master i Socialt Entreprenørskab. Har skrevet artiklen "Omstilling fra neden".

Jeg er cand.scient.adm, specialrådgiver og master i Socialt Entreprenørskab på en afhandling om Transition Towns. Jeg har gennem mange år arbejdet med emner som bæredygtig udvikling og social omstilling og har været aktiv i den internationale Social Forum-bevægelse. I de senere år har jeg været medinitiativtager til dannelsen af Transition Netværket i Danmark (Omstilling Danmark). Jeg føler et ansvar for, at kommende generationer ikke kommer til at bære byrderne af vor ikke-bæredygtige levevis.

ANDERS LUNDKVIST

Politisk økonom, ekstern lektor ved Aalborg Universitet og forfatter til en stribe bøger om kapitalisme og nyliberalisme. Har skrevet artiklen "Kapitalisme og bæredygtighed er som ild og vand".

Jeg har været politisk økonom det meste af mit 64-årige liv, først som ortodoks marxist, senere mere bredt. I begyndelsen af 80erne var jeg engageret i den rød-grønne linie indenfor SF. Derefter har jeg koncentreret mig om at udarbejde en politisk-økonomisk kritik af kapitalens magtovertagelse globalt, i EU og i Danmark: Magtovertagelsen kaldes også „nyliberalisme“. Desværre er den økologiske dimension derved rykket i baggrunden, hvilket jeg har dårlig samvittighed over.

PETER NIELSEN

Lektor i politisk økonomi ved Roskilde Universitet. Har bidraget med artiklerne "Konsensus om vækst" og "Der er intet naturgivent ved vækst" (sammen med Petter Næss).

Jeg er født i 1970 og har en Ph.D. i politisk økonomi som også er mit fag som lektor ved Roskilde Universitet. Jeg interesserer mig for kritisk teori og videnskabsteori i lyset af aktuelle samfundsforhold og har i særlig grad haft fokus på sammenhængen mellem politik, økonomi og miljø.

PETTER NÆSS

Professor i byplanlægning, Dr. Ing. og arkitekt. Har bidraget med artiklerne "Den tætte by" og "Der er intet naturgivent ved vækst" (sammen med Peter Nielsen).

Jeg har i næsten 25 år forsket i miljøkonsekvenser af byernes rumlige og fysiske udvikling. I de senere år har jeg især forsøgt at forbedre vores viden om hvordan byernes arealanvendelse og transportinfrastruktur påvirker transportadfærden. Formålet har generelt været at undersøge, hvordan man kan opnå en mindre miljøbelastende udformning og placering af ny bebyggelse og infrastruktur. I stigende grad er jeg imidlertid blevet klar over, at smarte og miljøvenlige byplanmæssige løsninger højst kan bremse og ikke vende en udvikling, der grundlæggende fører til større pres på miljøet.

JØRGEN STIG NØRGÅRD

Civilingeniør og lektor emeritus ved DTU. Har bidraget med artiklerne "Mindre arbejde giver gratis klimagevinst" og "Hvor mange kan vi byde velkommen til verden?"

Jeg er født 1933, har arbejdet som gartner og maskinarbejder før jeg påbegyndte en uddannelse som civilingeniør, senere lic.techn. ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Siden 1960erne har jeg arbejdet tværfagligt med fremtidsforskning, mest på DTU, men i frugtbar kontakt med forsknings- og miljøorganisationer i ind- og udland. med fokus på mulighederne for globalt at kombinere god livskvalitet for alle mennesker med kraftig reduktion af belastningerne af klima, biodiversitet og natur. Mit hovedperspektiv har været bedre fordeling, mindre forbrug i de rige lande og mere miljøeffektiv teknologi, alt sammen i en demokratisk ramme.

INGE RØPKE

Økonom, lektor ved DTU. Har skrevet artiklen "Forbrug er benzin til vækstmotoren".

Jeg er uddannet inden for økonomi og samfundsvidenskab og arbejder som lektor på Danmarks Tekniske Universitet. Min undervisning og forskning knytter sig til felterne økologisk økonomi, forbrug og miljø samt teknologi og hverdagsliv. Jeg håber stadig, at det nytter noget at formulere ideer og analyser, der bryder med den dominerende forestilling om økonomisk vækst som ønskelig og nødvendig også i den rige del af verden. Måske kan flere blive overbevist af argumentets kraft, så vi kan finde en etisk forsvarlig måde at takle miljøproblemerne på. Derfor skriver jeg videre ...

JESPER SAXGREN

Freelance miljørådgiver. Har bidraget med artiklen "Det gode liv".

Jeg har en mangeårig baggrund indenfor uddannelse og folkeoplysning, specielt fra højskoleverdenen, men også som underviser indenfor bygningskonstruktøruddannelsen i bæredygtigt byggeri og projektering. I dag arbejder jeg som freelance projektrådgiver indenfor klima-, miljø- og udvikling bl.a. i Nepal, Ghana og Bolivia.

Luk
Luk