Bøger, tanker og debat fra NOAH Modvækst


Modvækst – omstilling til fremtiden


 Modvækst – omstilling til fremtiden

Læs NOAH Modvæksts store udgivelse om vækstsamfundets skyggesider og vejene ud af vækstens vold. 15 forfattere har bidraget til bogen, som spænder fra filosofiske overvejelser over vækstens natur til konkrete forslag til handling.
Læs mere og download bogen herDen grænseløse vækst

Siden den såkaldte finanskrise begyndte i 2008 har vi næsten dagligt hørt politikere og økonomer snakke om vækst. “Vi skal have gang i væksten“ har det lydt fra både højre og venstre side af det politiske spektrum. Men hvad er det egentlig for en vækst, de snakker om? Og er drømmen om den uendelige økonomiske vækst overhovedet realistisk. Måske har vi allerede overskredet grænserne for, hvor meget vores materielle forbrug kan vokse. Se film fra NOAH eller læs tilknyttet hæfte.

NOAHs film om den grænseløs vækst (YouTube)
Download hæfte om den grænseløse vækstDen korte vækst

Forestillingen om vækst er noget relativt nyt i menneskehedens historie. Langt den største del af menneskets 50.000 år lange histore har været præget af ingen eller kun en minimal vækst. Vækstens forudsætninger, som primært er billige og lettilgængelige energi-og råstofressourcer er ikke mere til stede, og de miljømæssige konsekvenser af den økonomiske vækst er ved at underminere hele grundlaget for vores samfund. Alt tyder på, at vi skal til at indstille os på tiden efter væksten. Se film fra NOAH eller læs tilknyttet hæfte.

NOAHs film om den korte vækst (YouTube)
Download hæfte om den korte vækstDen grønne vækst

Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Men hvad ligger der egentlig i de fine ord. Kan grøn teknologi udbedre de skadevirkninger, som mange årtiers blind vækst har påført miljøet og Jordens klima og forhindre yderligere skader i fremtiden? Er det virkelig muligt at gøre økonomisk vækst grøn og bæredygtig, eller er det bare undskyldninger for at fortsætte som sædvanligt? Se film fra NOAH eller læs tilknyttet hæfte.

NOAHs film om den grønne vækst (YouTube)
Download hæfte om den grønne vækstDen arbejdsløse vækst

Vækst er en nødvendig forudsætninger for at skaffe arbejdspladser. Uden vækst får vi abejdsløshed, og arbejdsløshed vil vi jo ikke have, så vækst er altså uundgåeligt. Men der er en anden side af historien. Vækst bygger på en stigende produktivitet, og en stigende produktivitet sker normalt ved hjælp af teknologi, som erstatter menneskelig arbejdskraft. Man kunne altså lige så godt sige, at vækst skaber arbejdsløshed. Men det kunne være, der også er en anden vej - en anden måde at se tingene på. Se film fra NOAH eller læs tilknyttet hæfte.

NOAHs film om den arbejdsløse vækst (YouTube)
Download hæfte om den arbejdsløse vækstGrænser for vækst - video og hæfte fra NOAH Modvækst

Vi er ved at nå grænsen for, hvor stort vores materielle forbrug kan blive - og vi har på mange områder allerede overskredet naturens bæreevne. Ny video fra NOAH Modvækst giver en kort introduktion til grænserne for vækst. I tilknytning til filmen er også udgivet et hæfte med yderligere oplysninger.

Grænser for vækst (video) - åbner på ny side
Grænser for vækst (hæfte) - skærm-version
Grænser for vækst (hæfte) - print-version6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst

Bæredygtig omstilling indebærer et opgør med vækstøkonomien og den fortsatte vækst i forbruget. Men hvad vil det betyde for velfærden? For arbejdsløsheden? Og for samfundsøkonomien? I dette hæfte leverer vi korte svar på seks skarpe spørgsmål om vækst og bæredygtig omstilling.
Download som PDF her100.000 jobs med bæredygtig omstilling

Oplæg udarbejdet af Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling (GNBO) med bidrag fra NOAH Modvækst. I oplægget anslås det, at en bæredygtig omstilling af det danske samfund kan skabe 100.000 nye jobs - fortrinsvis manuelle arbejdspladser inden for områderne fødevarer, energi, transport og byggeri.
Download som PDF herGræsrøddernes svar på klimakrisen: Gør op med vækstens tyranni!

Kronik af John Holten-Andersen bragt i Arbejderen den 4. december 2010.
Download som PDF herBæredygtig omstilling – tak!

Kronik af John Holten-Andersen, Kirsten Gamst-Nielsen og Mathilde Kaalund-Jørgensen bragt i Information d. 30. maj 2010.
Download som PDF herDer er brug for nye fællesskaber – og et stort vendepunkt

Kronik af Niels Johan Juhl-Nielsen bragt i Information d. 13-14. juni 2009.
Download som PDF herUd af vækstens vold!

Artikel af John Holten-Andersen bragt i Det nye Clarté, maj 2009.
Download som PDF herVæksten skal stoppes!

Debatindlæg af Maria Reumert Gjerding bragt i Information den 5. maj 2008.
Download som PDF herForside » Udgivelser

Denne side er udgivet af NOAH Modvækst

Til toppen af siden

Printet fra www.modvaekst.dk udgivet af NOAH Modvækst