Viden


Vækstkritikken og diskussionen af alternativerne til det vækstbaserede samfund er langt fra ny, og der findes allerede en omfattende litteratur og mange hjemmesider om emnet. På denne side omtales en række af de kilder, som kan være nyttige for den, der vil fordybe sig yderligere i modvækst-diskussionen.Bøger, rapporter og tidsskrifter


1st and 2nd Conferences on Economic Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity

I 2008 og 2010 afholdtes to store konferencer om modvækst (degrowth) i henholdsvis Paris og Barcelona. Begge konferencer involverede både forskere, NGO’ere og andre deltagere fra civilsamfundet. På konferencerne blev mangfoldige aspekter af modvækst diskuteret. De mange interessante bidrag fra konferencerne kan downloades via links på hjemmesiden:
www.degrowth.netDecoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth

IRP, International Resource Panel, er en FN-organisation, som blev oprettet i 2007, og som har til opgave at fremskaffe videnskabeligt underbygget viden om mulighederne for at afkoble økonomisk vækst fra nedbrydningen af vores naturgrundlag. Denne rapport fra 2011 er den første i en serie, som skal undersøge mulighederne for afkobling (decoupling). Den fokuserer på fossile brændsler, mineraler, byggematerialer og biomasse. Rapporten viser mange interessante grafer over forbrugets udvikling i det 20. århundrede og sammenholder det med udviklingen i økonomi og befolkning. Der er også data for forholdet mellem BNP og ressourceforbrug fordelt på enkeltlande. Rapporten udvikler forskellige scenarier for forbruget frem til år 2050 og diskuterer muligheder for at fremme en afkobling. Et udførligt resumé af rapporten (50 sider) kan downloades frit fra:
www.unep.orgFleeing Vesuvius

Dette er en antologi redigeret af R. Douthwaite og G. Fallion og udgivet af den irske tænketank feasta i 2010. Den indeholder artikler om ressourceproblemer, energi, klima, vand, jord og om problemerne i den måde pengesystemet og finansverdenen fungerer på i dag. Der er artikler om mulige institutionelle og økonomiske metoder til at begrænse klimaændringerne, om hvordan vi kan ændre livsformer i en mere bæredygtig retning, om hvorfor menneskeheden reagerer så langsomt på de truende farer i naturen og økonomien, om hvordan vi kan ændre holdninger og om muligheder for handling over for de truende problemer i forhold til naturen og de menneskelige samfund.Fornuftig modvækst

Den franske filosof og professor emeritus i økonomi Serge Latouche er en af fædrene bag ”degrowth” bevægelsen. I bogen ”Fornuftig modvækst” (udgivet på dansk i 2011 på Forlaget Politisk Revy) giver Latouche en introduktion til begrebet modvækst og redegør for dets implikationer. Hvis vi ikke ændrer kurs, venter en økologisk og menneskelig katastrofe os. Vi har dog stadig tid til velovervejet at forestille os et system, der hviler på en anden logik: et modvækstsamfund. Bogen skildrer konturerne af et politisk program og forsøger at besvare en række spørgsmål såsom forskellen mellem modvækst på den nordlige og den sydlige halvkugle. Filosof Peter Kemp har skrevet indledningen til den danske udgave af bogen. Professor og Dr.phil Ole Fogh Kirkebys (CBS) anmeldelse af bogen kan læses her.Grænser for vækst (The Limits to Growth)

Denne bog, som udkom i 1972, er en milepæl i vækstkritikkens historie. Den handler om konsekvenserne af vækst på en jord med begrænsede fysiske ressourcer og begrænset evne til optagelse af affaldsstoffer. Den satte for alvor vækstens problemer på den globale dagsorden og skabte stor debat, herunder skarp kritik fra de fleste økonomer, som benægtede eksistensen af absolutte fysiske grænser for vækst. Forfatterne undersøgte samspillet mellem Jordens hastigt voksende befolkning og det hastigt voksende forbrug af naturens ressourcer i perioden fra år 1900 til år 2100. De undersøgte om eksisterende udviklingspolitikker ville føre til en bæredygtig fremtid eller til et ukontrollabelt kollaps i naturgrundlag, økonomi og befolkning. De undersøgte også, hvad der kan gøres for at fremme en bæredygtig udvikling. Bogens forfattere er D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers og W. W. Behrens III. Yderligere oplysninger om bogen kan læses her.Nødvendighedens økonomi: Om økologi og økonomi, omstilling og bæredygtig udvikling

Den amerikanske økonom Herman E. Daly er en af ”the grand old men” inden for økologisk økonomi, som bygger på en alternativ forståelse af økonomiens betydning for miljø og ressourcer. I denne bog, som i virkeligheden er en samling af artikler og essays, giver Daly en indsigtsfuld, skarp og ofte underholdende analyse af mange spørgsmål knyttet til diskussionen om økonomisk vækst. Emnemæssigt spænder bogen fra spørgsmålet om hvor meget økonomien fylder i verden og vækstens naturlige grænser til kritikken af mainstream økonomernes misforståelser, bæredygtig udvikling, globalisering og neoliberalisme. Bogen udkom på dansk i 2009 på Forlaget Hovedland.Om-tanke: Ved vendepunktet ved vækstens grænser

Klaus Illums bog ”Om-tanke” et glimrende sted at begynde for den, som søger en første introduktion til sammenhængen mellem væksten i det materielle forbrug og forbruget af energi og ressourcer set i et internationalt perspektiv og i forhold til klodens ressource- og miljømæssige grænser. Illums baggrund som civilingeniør sætter ham i stand til at belyse vækstens grænser ud fra et fysisk perspektiv, der overses af de fleste økonomer og mange andre. Bogen diskuterer også den hidtidige energipolitik og indsatsen for at begrænse vækstens negative konsekvenser. Bogen udkom i 2009 på Forlaget BIOS.Prosperity without growth?

I 2009 udsendte den engelske Kommission for Bæredygtig udvikling rapporten ”Prospertity without growth”, som giver en grundig analyse af de negative konsekvenser af den økonomiske vækst. Rapporten indeholder også bud på politiske tiltag, som kan bringe samfundet væk fra det ubæredygtige vækstspor. Rapportens hovedforfatter er den engelske professor Tim Jackson. Rapporten er senere udgivet som bog i en let revideret form med titlen "Prosperity without growth: Economics for a Finite Planet". Download rapporten på hjemmesiden for Sustainable Development Commission.Small is Beautiful – a study of economics as if people mattered

Forfatteren til denne bog, E. F. Schumacher, var en stærkt respekteret økonom i England, og han var højt værdsat af økonomen Keynes. Sent i hans liv udgav han bogen Small is Beautiful, som er en tidlig, dybtgående kritik af de herskende økonomiske strukturer. Bogen, som blev en stor inspirator for nye tanker om økonomi, udkom i 1973, samtidig med at en gryende økologisk bevidsthed tog form. Bogen består af en række essays, hvor han kritiserer den traditionelle økonomi for ikke at anerkende, at naturens ressourcer er begrænsede. Han sætter spørgsmålstegn ved bl.a. brugen af BNP som mål for velfærd, og han argumenterer imod udsagn som "vækst er godt" og "bigger is better".The Ecology of Money

I dette hæfte på 75 sider hævder forfatteren, R. Douthwaite, at det at ændre vores nuværende pengesystem er det vigtigste skridt, vores generation kan tage for at sikre en bæredygtig fremtid. Penge er altså for vigtigt et emne at overlade til økonomer og bankfolk alene. Men det kræver lidt energi at sætte sig ind i emnet for en ikke-økonom. Denne bog er skrevet også for ikke-fagfolk. Den giver en pædagogisk indføring i, hvordan penge skabes, af hvem og hvorfor, hvorfor en pengeseddel af papir har værdi og meget andet. Man får en kort historisk gennemgang af forskellige pengesystemer. Bogen forklarer, hvorfor det nuværende pengesystem ikke kan fungere i et nulvækstsamfund, og hvorfor én slags penge ikke er tilstrækkeligt til at udføre alle de funktioner, som penge skal udføre. I bogen foreslås nye pengetyper, hvoraf den ene er forbundet med en rationering af CO2-emissioner. Bogen udkom oprindeligt i 1999 og senere i en opdateret version i 2006.The New Economics

Forfatterne til denne bog fra 2009, D. Boyle & A. Simms, arbejder begge for den engelske tænketank "the new economics foundation", nef (læs nærmere beskrivelse af nef på siden "Organisationer"). De hævder, at de traditionelle økonomiske forudsætninger ikke længere fungerer, fordi Jorden ikke længere kan bære det og fordi den menneskelige psyke ikke længere kan klare det. Bogen er skrevet for læsere interesseret i økonomi, men læserne behøver ikke at have en uddannelse i økonomi. Bogen giver en analyse af årsagerne til den nuværende økonomiske krise, som bunder i overudnyttelse af vores naturgrundlag, i voksende ulighed i menneskers livsvilkår og i en spirituel krise som giver sig udslag i faldende livskvalitet i verdens rige lande. Bogen er opdelt i kapitler om forskellige faktorers rolle, f.eks. andre indikatorer for velfærd end BNP, pengesystemet, forholdet mellem lønnet og ulønnet arbejde, om handel og lokalisering af økonomien, om social kapital, om gæld og bankvirksomhed. Bogen giver også forslag til en ny økonomi.Hjemmesider


degrowthpedia.org

Dette er en slags Wikipedia specielt tilegnet modvækst-diskussionen ("degrowth" på engelsk). Der er små artikler om begreber relevante for degrowth-debatten og oplysninger om organisationer og personer, som arbejder med degrowth. Man kan også finde information om relevante bøger og konferencer. Hjemmesiden findes endnu kun i en betaversion. Den fremtidige udvikling er afhængig af, at flere personer vil deltage aktivt ved f.eks. at skrive artikler. Henvendelse herom kan foretages via hjemmesiden, der har mulighed for at udvikle sig til en usædvanlig nyttig informationsbase.
www.degrowthpedia.orgfeasta.org

Hjemmeside for den irske tænketank Feasta, grundlagt i Dublin i 1998. Feasta undersøger de økonomiske, økologiske og kulturelle muligheder for et bæredygtigt samfund. Feasta mener, at årsagerne til den fortsatte økonomiske vækst ligger i dysfunktionelle systemer. De undersøger derfor, hvad det er, der driver væksten for at se, om et bedre økonomisk system kan skabes. De undersøger f.eks. penge, landbrug, kulstof, energi, skat og demokratiske systemer. Feasta udgiver bøger og artikler, som kan downloades frit fra hjemmesiden, og arrangerer seminarer, workshops og konferencer. Der er mulighed for at blive internationalt medlem.
www.feasta.orgneweconomics.org

Hjemmeside for den uafhængig tænketank og kampagneorganisation The New Economics Foundation (nef). Organisationen blev grundlagt i 1986 og ligger i London. Nef udfordrer mainstream tænkning om økonomi, miljø og sundhed. Organisationen laver analyser og udvikler praktiske løsninger for et mere bæredygtige samfund med større livskvalitet. Nogle af nef’s fokusområder er livskvalitet, klima og energi, velfærdssystemer, finans, måling af bæredygtighed og velfærd. Nef producerer en guldgrube af spændende rapporter af høj kvalitet, som kan downloades frit fra nettet.
www.neweconomics.orgpostcarbon.org

Hjemmeside for Post Carbon Institute i Californien, som arbejder for overgang til et mere stabilt, lige og bæredygtigt samfund. På hjemmesiden er der information om mange relevante bøger og artikler.
www.postcarbon.orgLyd og video


The Story of Stuff

En både underholdende og tankevækkende kortfilm om, hvordan den moderne vestlige livsstil bygger på et omfattende forbrug af ressourcer og ting. Filmen beskriver forbrugets materielle side fra udvindingen af ressourcer over fremstilling og forbrug af varer til deres bortskaffelse efter endt brug. Parallelt med denne gennemgang af produkternes livsforløb berører filmen også industriens og de politiske institutioners rolle for indretningen af forbrugssamfundet. Filmen er skabt af Annie Leonard, som også optræder som "fortæller" i den 20 minutter lange film fra 2009.
www.storyofstuff.comForside » Viden

Denne side er udgivet af NOAH Modvækst

Til toppen af siden

Printet fra www.modvaekst.dk udgivet af NOAH Modvækst